Meet the Soldier

In Karamoja, Noord-Oost Uganda, hebben inwoners decennialang te maken met geweld. Schaarste van water en voedsel zorgt voor een gespannen situatie tussen de verschillende stammen, waarin geweld elk moment kan oplaaien en veel levens verloren gaan. Bij sommige van deze vijanden is verzoening heel moeilijk, omdat wraakgevoelens diepgeworteld zitten.

Virtual Reality is een innovatieve manier om deze vijanden elkaar tóch te laten ontmoeten. Hack the Planet, een initiatief van Q42, en Mensen met een Missie presenteren ‘Meet the Soldier’. Deze Virtual Reality-documentaire gaat over twee Ugandese strijders uit conflicterende stammen. In het normale leven is het ondenkbaar dat deze vijanden bij elkaar in de buurt komen. Toch ontmoeten zij elkaar in Virtual Reality. Zullen zij empathie voor elkaar krijgen, met verzoening tot gevolg?