Meet the Soldier

Onze tech for good venture Hack The Planet gebruikte virtual reality om een einde te maken aan geweld, vrede te stichten en vriendschap op te bouwen tussen twee stammen in Oeganda.

In Karamoja, Noord-Oost Uganda, hebben inwoners decennialang te maken met geweld. Schaarste van water en voedsel zorgt voor een gespannen situatie tussen de verschillende stammen, waarin geweld elk moment kan oplaaien en veel levens verloren gaan. Bij sommige van deze vijanden is verzoening heel moeilijk, omdat wraakgevoelens diepgeworteld zitten.

De humanitaire VR-documentaire Meet the Soldier, een initiatief van onze tech for good venture Hack The Planet en Mensen met een Missie, een organisatie voor internationale samenwerking en solidariteit, gaat over twee Ugandese strijders uit conflicterende stammen. In het normale leven is het ondenkbaar dat deze vijanden bij elkaar in de buurt komen. Virtual reality is een innovatieve manier om de strijders elkaar tóch te laten ontmoeten, zich in te leven in de ander. De kijker van de film ondergaat op zijn beurt in virtual reality deze toenadering. Zullen de twee vijanden empathie voor elkaar krijgen, met verzoening tot gevolg?

Trailer "Meet the Soldier"

Het Franse instituut SciencePo, dat onderzoek doet naar conflicten en de inzet van (nieuwe) technieken om ze op te lossen, heeft in 2019 gekeken of Meet the Soldier er in is geslaagd om de strijd te beëindigen. Daarbij zijn ook interviews afgenomen met betrokkenen in Oeganda.

"The two warriors are good friends now. The film has bonded them together. Every time I meet one, he inquires about the other.[...] I want to say thank you to the film makers of 'Meet the Soldier' and to Mensen met een Missie. You have changed the lives of my people."

Fr. Paul Ngole, dorpspriester Moroto

Het resultaat van "Meet the Soldier": vrede door VR

Uitgangspunt van Meet the Soldier is door de kracht van virtual reality mensen en conflicten op een heel andere manier leren begrijpen. Uit diverse onderzoeken blijkt namelijk dat virtual reality een interessant middel kan zijn in onder meer de medische industrie. Psychologen passen VR bijvoorbeeld al toe bij de behandeling van stoornissen. Een van de redenen is dat VR op een andere wijze door het brein wordt ervaren dan andere vormen van media. Iemand in een virtuele omgeving is meer in staat om empathie op te wekken voor een persoon of situatie, omdat het brein als het ware 'gefopt' wordt en denkt de situatie écht mee te maken.

Hack The Planet-oprichter Tim van Deursen over "Meet the Soldier"

Meet the Soldier werd in 2018 genomineerd voor een Gouden Kalf en won dat jaar een Gouden SpinAward in de categorie 'Augmented & Virtual Reality', de hoogst haalbare trofee op het gebied van digitale marketing en creativiteit in Nederland.

"Virtual reality (VR) is hier in optima forma gebruikt, namelijk als empathie-machine, als middel om mensen bij elkaar te brengen. Zij hebben met dit project ontdekt en bewezen dat virtual reality een krachtig middel tot verbinding kan zijn. "

Juryrapport SpinAwards