Videolaryngoscoop

Samen met de TU Delft ontwikkelden we een prototype van een betaalbaar medisch instrument voor intubatie, dat ingezet kan worden in lage- en middeninkomenslanden.

Al jarenlang zet onze tech for good venture Hack The Planet zich in om de wereld een klein beetje beter te maken. Door slim gebruik te maken van technologie streeft Hack The Planet naar pragmatische oplossingen voor humanitaire problemen. Zo ook bij de ontwikkeling van een betaalbaar medisch instrument dat gebruikt kan worden in lage- en middeninkomenslanden, waarvoor twee biomedisch ingenieurs van de TU Delft bij ons aanklopten.

Het instrument in kwestie: een videolaryngoscoop. Dit mobiele, relatief kleine apparaat bestaat uit een buis met camera, die wordt ingebracht via de mond van de patiënt, zodat de arts het strottenhoofd en de luchtpijp kan bekijken op een scherm. Waar de arts bij een normale laryngoscoop direct in de mond van de patiënt kijkt, maakt een videolaryngoscoop een grotere afstand tot de patiënt mogelijk. Sinds de coronacrisis is de vraag naar videolaryngoscopen dan ook flink gestegen. Daarnaast is het intuberen via een videolaryngoscoop veiliger voor de patiënt. Echter, een videolaryngoscoop is wel duurder. Veel te duur voor lage- en middeninkomenslanden, zoals Kenia en India. Plekken waar deze instrumenten het hardst nodig zijn.

De biomedisch ingenieurs van de TU werken onder de vlag van CASE.health met Smart Medics aan het doel om dergelijke operatiekamerapparatuur betaalbaar te maken. Gezamenlijk hebben we een prototype ontwikkeld dat vele malen goedkoper te produceren is. We hebben daarvoor bestaande oplossingen en standaard, makkelijk te kopen hardwarecomponenten gecombineerd met 3D printing.

In een zelf ontworpen 3D omhulsel hebben we een accu en een scherm geplaatst. De buis met camera is hiermee verbonden via een Raspberry Pi, zodat de arts het beeld kan bekijken. Voor de Raspberry Pi hebben we een stukje software geschreven waardoor er gelijk beeld wordt getoond als het apparaat opstart. Ook hebben we ervoor gezorgd dat het beeld op het scherm gemakkelijk geroteerd kan worden, wat bijvoorbeeld bij meerdere artsen in een operatiekamer een belangrijke usecase is. Niet alleen is onze videolaryngoscoop goedkoper dan huidige modellen; door de minimale interface is het instrument ook gebruiksvriendelijk en betrouwbaar.

Vanaf halverwege 2020 is de volgende fase van het project ingegaan, waarbij het prototype getest wordt in Nederlandse ziekenhuizen.

Q'er en Hack The Planet-oprichter Tim van Deursen met de ontwikkelde videolaryngoscoop