Join Us Tooling

Hoe schaal je een goed doel op een verouderd systeem met laadtijden van meer dan tien minuten? Dat is heel lastig, zo ondervond ook Join Us. Daarom bouwden wij een nieuwe omgeving die kan meegroeien met de enorme groei en torenhoge ambities van deze mooie stichting!

Join Us helpt jongeren tussen de twaalf en dertig jaar om hun sociale leven een boost te geven. Mensen die zich eenzaam voelen, missen echte verbinding met leeftijdsgenoten. Het zijn bijvoorbeeld jongeren die bij niemand hun verhaal kwijt kunnen, die geen aansluiting vinden of die door een chronische ziekte weinig andere mensen zien. Allemaal redenen om mee te doen aan een Join Us-groep.

Samen leuke dingen doen
Jongeren die deelnemen aan Join Us, gaan in groepsverband leuke dingen doen, zoals bowlen, spelletjes, filmavonden, enzovoorts. Ondertussen verbeteren ze hun sociale vaardigheden en mindset. Begeleiders helpen daarbij door gezamenlijk te werken aan sociale uitdagingen. Periodiek vullen deelnemers vragenlijsten in die worden gebruikt voor onderzoek.

Grote schaal
Dit alles doet Join Us op grote schaal. De stichting is actief in zo'n tachtig gemeenten door heel Nederland, waarbij meer dan vierhonderd medewerkers zich inzetten voor duizenden jongeren die last hebben van eenzaamheid. Dat is een behoorlijke operatie. Daarom klopte de stichting aan bij Q42: er was behoefte aan een robuuste oplossing die mee kan groeien met de ambities van Join Us.

Behoefte aan robuustere oplossing
Het oude platform (en daarbij de app) was verouderd en niet meer zo snel als men mag verwachten. Dat zorgde voor frustratie en belemmerde gebruikers om er iets in te doen. Het gevolg? Vragenlijsten werden minder goed ingevuld en processen binnen de stichting waren minder efficiënt. Met dit soort uitdagingen weten we wel raad bij Q42 - zeker als het doel is het maken van een positieve impact!

Verschillende soorten users
Het is belangrijk om in dit soort trajecten te beseffen dat de dagelijkse manier van werken gebaseerd is op zo'n bestaand platform. We wilden daarom inspelen op bekende patronen binnen Join Us, maar aan de andere kant ook scherp blijven op inefficiënte processen, want die wilden we juist aanpakken. We hebben hiervoor veel verschillende user journeys goed moeten doorgronden: voor admins, managers, regiocoördinatoren, onderzoekers, vrijwilligers, begeleiders, deelnemers... Kortom: er zijn heel veel verschillende type gebruikers van de portal, die allemaal een gedeeld belang hebben bij een goed functioneren daarvan, maar stuk voor stuk unieke wensen hebben.

Aansluiten op de wensen van verschillende gebruikers
We kozen ervoor om het project in een geheel nieuw jasje te stoppen: een back-end (inclusief Auth) in Azure om aan te sluiten op de omgeving van Join Us, serverless .NET-functies voor een snelle en flexibele oplevering van back-end functionaliteit, en een ReactJS front-end applicatie met daisyUI-componenten, die zowel kan dienen als desktopportal voor admins en als progressive web app voor deelnemers. Zo zorgen we ervoor dat we aansluiten op de wensen van verschillende type gebruikers, flexibel blijven voor verzoeken uit verschillende hoeken, en een robuuste basis hebben voor de toekomst.

Strijden om de eindgebruiker
Bij Q42 strijden we graag voor de eindgebruiker, maar wat als dat zeven verschillende eindgebruikers zijn? Nou, dan moet je met iedereen om tafel om ze echt goed te begrijpen. En zo geschiedde: aan het begin van het traject hebben we gesproken met een admin, een begeleider, een deelnemer, en een regiocoördinator om een goed beeld te krijgen van de verschillende belangen. Zo waren we in staat om kritisch met de klant mee te denken over het product. Vanuit daar zijn de verschillende flows uitgewerkt en kon het bouwen beginnen.

Samen testen
Gedurende het gehele traject hielden we de verschillende eindgebruikers nauw betrokken bij de ontwikkeling door samen te testen. En dit wierp z'n vruchten af: na de livegang werd er slechts één bug gerapporteerd - en kon de klant moeiteloos verder op het nieuwe systeem dat lekker snel werkt.

Klantwaardering van 8,5
De migratie naar het nieuwe portaal ging handmatig, een toffe teaminspanning waarbij we dagelijks nauw hebben samengewerkt met de klant. Meer dan 2000 gebruikers hebben na de lancering een account aangemaakt in het nieuwe systeem en de gehele Join Us-organisatie opereert inmiddels vanuit de nieuwe omgeving. Het was heel gaaf om te zien hoe soepel de transitie verliep. We sloten het project af met een klantbeoordeling van 8,5, maar klaar zijn we nog niet. De komende tijd gaan we rustig doorontwikkelen om Join Us verder te helpen bij het behalen van hun doelen!