Jumpstart: SenseMath-app

Hoe we binnen één week een werkend prototype van een app bouwden, waarmee leerlingen met een visuele beperking wiskundige grafieken kunnen begrijpen.

Wat heb je aan een wiskundige grafiek, als je deze niet kunt zien? Helemaal niets. Daarom bouwden we samen met Visio in één week een prototype van een app waarmee blinde leerlingen grafieken kunnen begrijpen.

Leerlingen met een visuele beperking interpreteren wiskundige grafieken doorgaans aan de hand van papier waarop de grafieken in reliëf zijn afgedrukt. Zo kunnen leerlingen ze voelen. Maar dat kost heel veel tijd en wiskunde wordt er niet makkelijker op.

Koninklijke Visio, dat mensen met een visuele beperking ondersteunt, kwam met het idee om grafieken om te zetten in geluid: SenseMath. Hiermee zouden blinde en slechtziende leerlingen de grafieken veel sneller en eenvoudiger kunnen begrijpen en interpreteren. Bovendien zouden deze leerlingen zelfstandig hun wiskunde kunnen doen.

Vanwege ons werk op het gebied van toegankelijkheid benaderde Visio ons: of we wilden meehelpen om voor dit idee een app te maken. Om de verschillende uitgangspunten van het idee te valideren besloten we om tijdens een jumpstart een prototype te bouwen.

Allereerst wilden we onderzoeken of de aanname klopt, dat geluid het eenvoudiger maakt om grafieken te begrijpen. Vervolgens wilden we ook graag weten welke soorten geluiden we nodig zouden hebben om taaie wiskundige opdrachten inzichtelijk te maken. Ten slotte was de vraag, hoe we dit op zo’n manier zouden kunnen aanbieden dat leerlingen en leerkrachten hier direct mee aan de slag kunnen.

In nauwe samenwerking met Visio, leerkrachten én leerlingen maakten we binnen één week een prototype-app. Hierin creëerden we heel veel instellingen en voorbeelden om voor te leggen aan de doelgroep en te kijken wat goed werkt.

Blinde medewerkers van Visio tijdens de jumpstart van de SenseMath-app

Twee blinde medewerkers van Visio waren tijdens de gehele jumpstart aanwezig om ons te adviseren, mee te denken en alles wat we maakten direct te testen. Halverwege de week bezochten we een school van Visio in Amsterdam, waar we een eerste test konden doen met leerlingen en leerkrachten. Met deze bevindingen op zak werkten we de prototype-app verder uit.

Tijdens de week hebben we ook een uitgebreid plan gemaakt waarmee Visio kon gaan testen op verschillende scholen. Met de resultaten van die tests hebben we de volgende stap gezet: de daadwerkelijke realisatie van de SenseMath-app.

Impressie van de SenseMath prototype-app