VR-game

Bij virtual reality-games denk je al snel aan populaire, vermakelijke spellen. De VR-game van het Rode Kruis heeft een totaal andere insteek: de regels en context van het Humanitair Oorlogsrecht uitleggen. Want ook in oorlog gelden regels.

Het Rode Kruis leidt studenten op scholen en professionals bij overheidsorganisaties op over deze regels. Om het internationaal humanitair recht in complexe oorlogssituaties te duiden en groepen te betrekken creëerde onze venture Hack The Planet in samenwerking met de Universiteit Leiden educatieve VR-ervaringen voor het Rode Kruis.

Als je de VR-bril opzet, word je soldaat. Je wereld verandert in een oorlogsgebied waarin het internationaal humanitair recht van toepassing is. Je krijgt verschillende situaties te zien waarin je in korte tijd beslissingen moet nemen. Hoe zou jij reageren als je een gewonde vijandelijke soldaat ziet? Wat doe je als een kind een pistool op je richt?

Scene waarin een kindsoldaat een AK47-geweer op je richt