HelpMaya

Onze tech for good venture Hack The Planet bedacht en maakte een interactief WhatsApp-verhaal gebaseerd op ChatGPT om geweld, inclusiviteit, pesten en vooroordelen bespreekbaar te maken onder jongeren.

Mes- en geweldsincidenten onder jongeren vormen een groeiend probleem. Het aantal minderjarige verdachten van messengeweld is de laatste jaren meer dan verdubbeld. Om het maatschappelijke probleem rond geweld, inclusiviteit, pesten en vooroordelen onder jongeren zichtbaar en bespreekbaar te maken bedacht onze tech for good venture Hack The Planet een innovatieve oplossing: HelpMaya. HelpMaya is een interactief verhaal dat zich afspeelt op WhatsApp.

Interactief WhatsApp-verhaal
Door een WhatsApp-bericht te sturen naar het fictieve personage Maya maak je kennis met haar en neemt ze je gedurende vijf dagen mee in haar leven. Maya stuurt op variabele tijdstippen berichtjes, foto's en video's die een indringend kijkje geven in verschillende gebeurtenissen. Het verhaal heeft een interactief element: afhankelijk van de reactie van de ontvanger neemt het een andere wending. Het verhaal kan dus goed maar ook slecht aflopen. HelpMaya laat zien dat keuzes soms grote gevolgen kunnen hebben, zowel positief als negatief.

ChatGPT-integratie
Het is voor het eerst dat de populaire berichtendienst WhatsApp wordt gebruikt om op confronterende maar ook luchtige wijze thema's ter sprake te brengen die momenteel leven in de maatschappij en onder jongeren. Voor het interactieve element van HelpMaya is gebruikgemaakt van ChatGPT. Op basis van gestuurde antwoorden neemt Maya automatisch een bepaalde beslissing, waardoor het verhaal zich verder ontwikkelt.

Brede samenwerking
Voor dit project zette Hack The Planet een brede samenwerking op tussen de gemeente Den Haag, Politie Den Haag, jongeren uit de wijk en film-agency Wolfstreet. Hack The Planet bedacht het scenario en samen met de andere partijen werden er foto- en videobeelden gemaakt voor het verhaal, waarbij de jongeren acteerden. Lesmateriaal voor scholen is gemaakt door de educatieve start-up Schoolblocks.

HelpMaya.nl
Het WhatsApp-gesprek met Maya start door haar via helpmaya.nl een berichtje te sturen. De gebruiker zit gelijk in een gesprek met Maya en wordt langzaam het indringende verhaal ingezogen. Als het verhaal na vijf dagen is afgelopen, wordt er een link gelegd met hulpinstanties waar jongeren met problemen terecht kunnen of waar zij situaties kunnen melden. Met de campagne HelpMaya hopen we jongeren uiteindelijk bewuster te maken van hun handelen en reacties.

Awards
In 2023 ontving HelpMaya de publieks- en bronzen juryprijs in de categorie Education bij de Lovie Awards, de meest prestigieuze prijs voor digitaal werk in Europa.