Xopus

Ons blog, kort maar krachtig over Xopus:

"Xopus is a WYSIWYG XML Editor that runs in your browser. Xopus enables end-users to work with structured and complex content without the need for technical knowledge. Xopus presents the user with a friendly interface to XML. Integrating Xopus requires knowledge of XML, XSD, XSL and some Javascript."

Het was het eerste product dat we verkochten. Inclusief bijbehorende werknemers. Die in de jaren daarna vrijwel allemaal één voor één weer terugkwamen naar het moederschip.