Naturalis Natuurlab

Samen met Naturalis ontwikkelden we een digitale onderzoeksomgeving voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs, waarmee ze op een interactieve manier in aanraking komen met biologie als wetenschap.

Een tool waarmee scholieren uit het voorgezet onderwijs zelf actief onderzoek kunnen doen tijdens biologieles: dat biedt Natuurlab van Naturalis. Samen met het museum in Leiden, waarvoor we ook de app bouwden, ontwikkelden we een nieuwe online onderzoeksomgeving die deels de schoolboeken vervangt. Met Natuurlab komt de lesstof echt tot leven!

Naturalis wilde kinderen op een toffe, interactieve manier in aanraking laten komen met wetenschappelijk onderzoek. Dus geen traditionele manier van lesgeven, maar werken met échte data en de Naturalis-collectie. Door leerlingen zélf wetenschappelijke data te laten analyseren leren zij veel beter de wereld te begrijpen, was het uitgangspunt.

Vanuit dit startpunt hebben we samen met Naturalis plus de creatieve bureaus Driebit en SchaapOntwerpers een nieuwe onderwijsmethode bedacht voor de biologielessen van brugklas tot eindexamen: het Natuurlab. Het Natuurlab bestaat uit lessen van educatieplatform LessonUp, één van onze ventures, gecombineerd met een webapp die we speciaal voor Naturalis hebben gemaakt. Dankzij Natuurlab krijgt een biologieleraar kant-en-klare lesplannen plus modules om leerlingen stapsgewijs bij hun onderzoek te helpen.

Medewerkers van Naturalis over het Natuurlab

De webapp (PWA) bestaat uit interactieve onderzoektools waarmee leerlingen echte data kunnen bestuderen. Het eerste lesmateriaal van Natuurlab gaat over het onderzoek naar hommels. Door onder andere het in kaart brengen van de populatie dragen leerlingen direct bij aan lopend onderzoek van Naturalis naar deze nuttige bestuivers. En ondertussen komen de leerlingen meer te weten over de waarde van wetenschappelijk onderzoek.

Belangrijk onderdeel van de online onderzoeksomgeving is een goede flow voor docenten en leerlingen. Vanuit het klaslokaal kan het onderzoek in een korte reeks van door Naturalis gecureerde lessen uitgevoerd worden. Leerlingen gaan op het schoolplein hommels determineren en turven het aantal via de webapp. Met de nieuwe webapp kunnen de leerlingen ook foto's maken van objecten uit de natuur en die naar de lesomgeving op een desktop sturen. Nadat ze terugkomen in het klaslokaal, zijn de informatie en de door hen geturfde insecten direct te zien op een interactieve kaart. Deze data kunnen ze vergelijken met data van heel Nederland om onderzoeksvragen te beantwoorden. Zo wordt de ervaring op het schoolplein op een toffe manier in verband gebracht met de insectentelling in het land en dragen ze hier dus ook zelf aan bij.

Voor deze lesmodules hebben we dan ook verschillende databronnen gekoppeld aan het Natuurlab. Nadat de tool een aantal weken is getest in het klaslokaal, zijn we begonnen aan de doorontwikkeling: een aparte omgeving voor de leerlingen, die helemaal voor hen is en ze het gevoel geeft dat ze in een (virtueel) lab bezig zijn. Werken in zo'n omgeving is immers de essentie van het Natuurlab, en wat het Natuurlab onderscheidt van de traditionele manier van lesgeven.