AI-objectdetectietool

In een sector die bekendstaat om conventionele werkmethoden, is digitale innovatie een uitdaging. In Q42 vond BAM een partner die slimme AI-oplossingen levert om efficiënter te werken en bestaande workflows te verbeteren. Resultaat: de doorlooptijd van projecten kan met drie weken worden verkort.

Koninklijke BAM Groep ontwerpt, bouwt en onderhoudt gebouwen en infrastructuur voor zowel de overheid als particuliere opdrachtgevers. De renovatie van bestaande gebouwen brengt veel uitdagingen met zich mee. Vaak komt dit doordat nauwkeurige bouwtekeningen ontbreken. Weliswaar worden er digitale modellen gemaakt, maar die zijn niet altijd beschikbaar. Bovendien is het opnieuw maken van een constructietekening op basis van een digitaal model een arbeidsintensief proces dat een week in beslag kan nemen. Het gebrek aan betrouwbare informatie zorgt voor potentiële fouten in verschillende projectfasen, waaronder budgettering, planning, ordening en constructie.

Verbeterslag dankzij AI
Om dit proces te versnellen en minder foutgevoelig te maken hebben wij samen met Renovatie Concepten van BAM Wonen een oplossing in de vorm van een interne webapp bedacht. Het bouwconcern maakt voor ieder renovatieproject, zoals het verduurzamen van huizenblokken, gedetailleerde 3D-scans met drones. Het omzetten van deze scans naar nauwkeurige metingen hebben we dankzij AI weten te automatiseren en versnellen. Door eerder over precieze informatie te beschikken kan BAM makkelijker werkzaamheden inplannen en uitvoeren.

Hoe het begon
Om te valideren of ons idee haalbaar zou zijn, zijn we begonnen met een zogenaamde jumpstart: in twee weken hebben we een prototype gebouwd en getest met eindgebruikers. In het geval van BAM hebben we onderzocht of we automatisch nauwkeurige maatvoering uit 3D-scans kunnen extraheren. Dat leverde een positief resultaat op, waarop we de objectdetectietool echt zijn gaan bouwen.

Een oplossing op maat
Om verschillende stakeholders te ondersteunen hebben we interne tooling voor exacte maatvoering gebouwd, die in lijn is met de sterk gereguleerde werkmethoden van de bouwbranche. De 3D-scans van de drones dienen als basis om afmetingen van bijvoorbeeld kozijnen te genereren met machine learning en andere codemagie. Op basis van deze informatie kan BAM veel makkelijker en nauwkeuriger een begroting opstellen voor de afzonderlijke werkzaamheden.

Snellere doorlooptijd als resultaat
Omdat zowel opdrachtgevers (BAM) als uitvoerders (bijvoorbeeld schilders) in een renovatieproject nu dezelfde nauwkeurige informatie gebruiken (in plaats van verschillende, eigen meetgegevens), is er eerder overeenstemming over de grootte van werkzaamheden. Onze nieuwe AI-tooling leidt zo tot een efficiëntere manier van werken en een verbetering in afstemming, planning en constructie. Hierdoor kan de doorlooptijd van bouwprojecten met drie weken worden teruggebracht.